01 January 2009

Bibliography for Kaletepe Excavations

This is the cited references in Kaletepe Deresi 3 and Obsidian Source.

Balkan- Atlı, N., M.-C. Cauvin,
1997 "1995 Yılı Aksaray, Niğde, Nevşehir İlleri Obsidien Yüzey Araştırması", XIV. Araştırma Sonuçları Toplantısı C: I: 293-311.

Balkan-Atlı, N., M.–C. Cauvin, G. Der Aprahamian, C. Kuzucuoğlu,
1997 “Rapport sur l’obsidienne cappadocienne et sa diffusion: campagne 1996”, Anatolia Antiqua V: 263-274.

Balkan- Atlı, N., M.-C. Cauvin,
1998 "1996 Aksaray, Nevşehir, Niğde İlleri Obsidien Yüzey Araştırması", XV. Araştırma Sonuçları Toplantısı C: II: 219-231.

Balkan-Atlı, N., D. Binder, M.-C. Cauvin,
1998 "Exploitation de l'Obsidienne de Cappadoce: Premiere Campagne de Fouille à Kaletepe (Kömürcü)", Anatolia Antiqua VI: 301-315.

Balkan-Atlı, N., G. Der Aprahamian,
1998 “Les nucléus de Kaletepe et deux ateliers de taille en Cappadoce”, L’Obsidienne au Proche Oriént: du volcan á l’outil, M.-C. Cauvin, A. Gourgaud, B. Gratuze, G. Poupeau, J.-L. Poidevin (eds.), BAR, Oxford: 241-258.

Balkan-Atlı, N.,
1998, "Recent finds in the chipped stone industry of Cappadoce Central Anatolia", G. Arsebük, J. Mellink, W. Shirmer (eds.), Light on Top of the Black Hill, Studies presented to Halet Çambel, Ege Yayınları, Istanbul: 81-94.

Balkan-Atlı, N., D.Binder, M.-C. Cauvin,
1999 "Obsidian: Sources, Workshops and Trade in Central Anatolia", M.Özdoğan (ed.), Neolithic in Turkey, Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul: 133-145.

Balkan-Atlı, N., D. Binder, C. Kuzucuoğlu,
1999, " L’atelier néolithique de Kömürcü-Kaletepe. Fouilles de 1998", Anatolia Antiqua VII: 231-243.

Balkan- Atlı, N., D. Binder,
2000 “L’Atelier neolithique de Kömürcü-Kaletepe: Fouilles de 1999”, Anatolia Antiqua VIII: 199-214.

Balkan-Atlı, N., D.Binder, M.-C. Cauvin, E. Faydalı,
2000, "Kömürcü/Kaletepe Obsidiyen atölyesi Kazısı", 21. Kazı Sonuçları Toplantısı C:1, Kültür Bakanlığı Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Ankara: 41-50.

Balkan-Atlı, N., D. Binder,
2001 “Les ateliers de taille d’obsidienne fouilles de Kömürcü-Kaletepe 2000”, Anatolia Antiqua IX 193-205.

Balkan-Atlı, N., D. Binder, E. Faydalı,
2001 "Kömürcü/Kaletepe Obsidien Atölyesi Kazısı 1999", XXII. Kazı Sonuçları Toplantısı C: 1, Milli Kütüphane Basımevi, Ankara: 27-36.

Binder, D., N. Balkan-Atlı,
2001 “Obsidian Exploitation and Blade Technology at Kömürcü-Kaletepe (Cappadocia, Turkey)”, Beyond Tools, I. Caneva, C. Lemorini, D. Zampetti (eds.), ex oriente, Berlin: 1-16.

Balkan-Atlı, N., D. Binder, E. Faydalı,
2002, "Kömürcü/Kaletepe Obsidiyen Atölyesi 2000 Yılı Kazısı", 23. Kültür Bakanlığı Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Ankara: 187-196.

Balkan-Atlı, N., D. Binder, L. Slimak,
2003, “Kaletepe 2002”, Anatolia Antiqua XI: 379-383.

Balkan-Atlı, N.,
2003, "Obsidien 'Ticareti': Yeni Veriler, Yeni Modeller, Yeni Sorunlar; Bir Deneme", Homo amatus, Güven Arsebük İçin Armağan Yazılar, M. Özbaşaran, O. Tanındı, A. Boratav (eds.), Ege Yayınları, İstanbul: 9-18.

Slimak, L.,
2004, “Implatations humaines et exploitation des obsidiennes en Anatolie centrale durant le Pléistocène”, Paleorient 30/2: 7-20.

Slimak, L., H. Roche, D. Mouralis, H. Buitenhuis, N. Balkan-Atlı, D. Binder, C. Kuzucuoğlu, M. Grenet,
2004, “Kaletepe Deresi 3 (Turquie), Aspects archéologiques, chronologiques et paléontologiques d'une séquence Pléistocène en Anatolie Centrale", Comptes Rendus Paleovol de l’Académie des Sciences de Paris 3: 1-10.

Slimak, L., N. Balkan-Atlı, D. Binder, B. Dinçer,
2005, “Installations Paleolithiques en Cappadoce. Etat des connaissances de cinq années de recherche sur les premiers peuplements humains en Anatolie centrale”, Anatolica Antiqua XIII: 287-294. *

Slimak, L., B. Dinçer, N. Balkan-Atlı,
2005, "Anadolu'da En Eski İnsan İzleri Bulundu", Cumhuriyet Bilim Teknik 978: 6-7.

Balkan-Atlı, N.,
2005, "Kaletepe", Türkiye Bilimler Akademisi Arkeoloji Dergisi 8: 155-156.

Balkan-Atlı, N., L. Slimak, F. Açıkgöz,
2006, "Kömürcü-Kaletepe, 2004", 27. Kazı Sonuçları Toplantısı C:2, Kültür Bakanlığı Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Ankara: 383-290.

Slimak, L., S. L. Kuhn, N. Balkan-Atlı, D. Binder, B. Dinçer,
2006, "KD3, recherches sur les premiers peuplements d'Anatolie, la campagne 2005", Anatolia Antiqua XIV: 179-188.

Balkan-Atlı, N., D. Binder,
2007, "Kömürcü-Kaletepe Obsidyen İşliği", Türkiye'de Neolitik Dönem, M. Özdoğan, N. Başgelen (Eds.), Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul: 133-146.

Dinçer, B.,
2007, "Kaletepe", Atlas 169: 62-70.

Slimak, L., S. L. Kuhn, H. Roche, D. Mouralis, H. Buitenhuis, N. Balkan-Atlı, D. Binder, C. Kuzucuoğu, H. Guillou,
2007, "Kaletepe Deresi 3 (Turkey): Archaeological evidence for early human settlement in Central Anatolia", Journal of Human Evolution (baskıda) : 1-13.

Slimak, L., B. Dinçer,
2007, "Kaletepe Deresi 3. Orta Anadolu'da Tabakalanma Veren Bir İlk Paleolitik Çağ Yerleşmesi", Türkiye Bilimler Akademisi Arkeoloji Dergisi (TÜBA-Ar) X: 33-47.

Balkan-Atlı, N., M.-C.Cauvin
2008 "Anadolu Obsidyeni. Bir Dönemin Tanığı", 12000 yıl önce "Uygarlığın Anadolu'dan Avrupa'ya Yolculugunun Başlangıcı; Neolitik Dönem, N. Başgelen (ed.), YKY, istanbul: 71-78

No comments: