04 August 2008

Bibliography for Paleolithic Magic

This is the cited references in Paleolithic Magic.

Arsebük, G.,
1995, İnsan ve Evrim, Ege Yayınları, İstanbul.

Lewin, R.,
1999, Modern İnsanın Kökeni, N. Özüaydın (Çev.), TÜBİTAK, İstanbul.