10 October 2008

Bibliography for Hassuna

This is the cited references in Hassuna.

Abdul-Aziz, M., J. Slipka,
1966, "Twins from Tell Hassuna", Sumer 22: 45-50.

Braidwood, R. J.,
1995, Tarihöncesi İnsan, B. Altınok (Çev.), Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul.

Lloyd, S.,
1963, Mounds of The Near East, The Edinburg University Press, Chicago.

Lloyd, S., F. Safar,
1945, "Tell Hassuna Excavations By The Iraq Government Directorate General of Antiquities in 1943 and 1944", Journal of Near Eastern Studies 4: 255-289.

Maisels, C. K.,
1999, Uygarlığın Doğuşu (Yakındoğu'da Avcılık ve Toplayıcılıktan Tarıma, Kentlere ve Devlete Geçiş), A. Şenel (Çev.), İmge Kitabevi Yayınları, XXIV, Ankara.

Mellaart, J.,
1975, The Neolithic of The Near East, Thames and Hudson Ltd., London.

Bibliography for Asagi Pinar

This is the cited references in Asagi Pinar.


Özdoğan, M., 1998
"Tarihöncesi Dönemlerde Anadolu ile Balkanlar Arasındaki Kültür İlişkileri ve Trakya'da Yapılan Yeni Kazı Çalışmaları", Türkiye Bilimler Akademisi Arkeoloji Dergisi (TÜBA-AR) 1: 63-93.

Özdoğan, M., 1999
"Anadolu'dan Avrupa'ya Açılan Kapı Trakya", Arkeoloji ve Sanat 90: 2-28.

Özdoğan, M., H. Parzinger, N. Karul, 1999
"Kırklareli Höyüğü 1997 Yılı Kazısı", XX. Kazı Sonuçları Toplantısı c:I, T.C. Kültür Bakanlığı Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Ankara: 139-164.

03 October 2008

Bird symbolism in Warqa wa Gulshah

Warqa and Gulshah is a love story which was written as a book with miniatures in early 13th (or late 12th) century AD. This is an Islamic story which has lots of saddening details inside.

Miniatures used to explain story in a different way. Sometimes miniatures helped to clarify the text, and sometimes they have meaning that is not present in the text. There are lots of birds in the miniatures of the book. A. Daneshvari published 25 miniatures including bird symbols in his/her book Animal Symbolism in Warqa wa Gulshah in 1986.