07 January 2009

Bibliography for Upper Paleolithic in Eastern Europe

This is the cited references in Upper Paleolithic in Eastern Europe.

Arsebük, G.,
1995, İnsan ve Evrim, Ege Yayınları, İstanbul.

Avcı, M.,
2000, “Yeryüzünün Zoocoğrafya Bölgeleri ve Türkiye’nin Yeri”, Coğrafya Dergisi 8: 157-200.

Bahn, P., J. Vertut,
1997, Journey Through the Ice Age, Weidenfeld & Nicolson, London.

Ballard, R. D.,
2001, “Derin Karadeniz”, National Geographic Türkiye 2: 98-114.

Dergachev, V.,
1989, “Neolithic and Bronze Age Cultural Communities of the Steppe Zone of the USSR”, Antiquity 63: 793-802.

Dinçer, B.,
2003, “Neandertal İnsanıyla Bir İlişkimiz Var Mıydı?”, Hürriyet Bilim 71: 18-19.

Engels, F.,
1998, Ailenin, Özel Mülkiyetin ve Devletin Kökeni, K. Somer (Çev.), Sol Yayınları, Ankara.

Gorbachev, M.,
1987, October and Perestroika: The Revolution Continues, Novosti Press Agency, Moscow.

Jochim, M.,
2002a, “Chapter 3: The Lower and Middle Palaeolithic”, European Prehistory, A Survey, S. Milisauskas (Ed.), Kluwer Academic/Plenum Publishers, New York: 15-54.

2002b, “Chapter 4: The Upper Palaeolithic”, European Prehistory, A Survey, S. Milisauskas (Ed.), Kluwer Academic/Plenum Publishers, New York: 55-113.

Klein, R. G.,
2003, “Kültürel Evrim Genetik Mutasyonla Aniden Gerçekleşti”, Hürriyet Bilim 62: 20-21.

Klein, R. G., B. Edgar,
2003, Uygarlığın Doğuşu, Y. Saltuk (Çev.), Epsilon Yayıncılık, İstanbul.

Lewin, R.,
1999, Modern İnsanın Kökeni, N. Özüaydın (Çev.), TÜBİTAK, Ankara.

Milisauskas, S.,
2002, “Chapter 2: The Present Environment, A Geographic Summary”, European Prehistory, A Survey, S. Milisauskas (Ed.), Kluwer Academic/Plenum Publishers, New York: 7-14.

Mithen, S.,
1999, Aklın Tarihöncesi, İ. Kutluk (Çev.), Dost Kitabevi Yayınları, Ankara.

Özdoğan, M.,
1983, "Trakya’da Tarihöncesi Araştırmaların Bugünkü Durumu ve Bazı Sorunlar", Güneydoğu Avrupa Araştırmaları Dergisi, 10/11: 21-58.

Puşkin, A. S.,
1999, “Erzurum Yolculuğu 1835”, Erzurum Yolculuğu-Biyelkin’in Öyküleri, A. Behramoğlu (Çev.), Yenigün Haber Ajansı Basın ve Yayıncılık A.Ş., İstanbul: 13-77.

Stiles, D.,
1979, “Paleolithic Culture and Culture Change: Experiment in Theory and Method”, Current Anthropology 20/1: 1-21.

Şengör, A. M. C.,
2003, “Bilimci Bilimi Niçin Yapar?”, Cumhuriyet Bilim Teknik 824: 55.

Vasil’ev, S. A.,
2002, “Palaeolithic Studies in Russia: Retrospect and Prospects”, Archaeologies of Europe; History, Methods & Theories, P. Biehl, A. Gramsch, A. Marciniak (Eds.), Tübinger Archaeologische Taschenbücher, Tübingen.

No comments: