15 November 2008

Photos: Roman Portraits from Aphrodisias

From the exhibition: Roman Portraits from Aphrodisias in Yapi Kredi, Istanbul.

© Berkay Dinçer 2008

14 November 2008

Photos: Roman Portraits from Aphrodisias

 
From the exhibition: Roman Portraits from Aphrodisias in Yapi Kredi, Istanbul.

© Berkay Dinçer 2008

13 November 2008

Photos: Roman Portraits from Aphrodisias

From the exhibition: Roman Portraits from Aphrodisias in Yapi Kredi, Istanbul.

© Berkay Dinçer 2008

12 November 2008

Photos: Roman Portraits from Aphrodisias

From the exhibition: Roman Portraits from Aphrodisias in Yapi Kredi, Istanbul.

© Berkay Dinçer 2008

11 November 2008

Photos: Roman Portraits from Aphrodisias

From the exhibition: Roman Portraits from Aphrodisias in Yapi Kredi, Istanbul.

© Berkay Dinçer 2008

Bibliography for Bursa Archaeological Settlements

This is the cited references in Bursa Archeological Settlements (1).

Bigazzi, G., M. Oddone, Z. Yeğingil,
1995, “A Provenance Study of Obsidian Artifacts from Ilıpınar”, The Ilıpınar Excavations I, Uitgave van het Nederlands Historisch-Archaeologisch Instituut, İstanbul: 143-149.

Canew
http://canew.org/sw14cbox.html

Efe, T.,
2000, “Kütahya, Bilecik ve Eskişehir İlleri Yüzey Araştırmaları ve Orman Fidanlığı Kurtarma Kazıları”, Türkiye Arkeolojisi ve İstanbul Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi Yayınları, Ankara: 118-122

French, D.,
1967, “Prehistoric Sites in Northwest Anatolia – I The Iznik Area”, Anatolian Studies 17: 49-100.

Harmankaya, S., O. Tanındı, M. Özbaşaran,
1997, TAY - Türkiye Arkeolojik Yerleşmeleri C: 2, Neolitik, Ege Yayınları:, İstanbul.

Kayan, İ.,
1995, "The Geomorphological Environment of the Ilıpınar Mound", The Ilıpınar Excavations I, Uitgave van het Nederlands Historisch-Archaeologisch Instituut, İstanbul: 17-33.

Özdoğan, M.,
2002, “Çanak Çömleksiz Neolitik Çağ”, ArkeoAtlas 1: 66-82

Özdoğan, M.,
1985, “1984 Yılı Trakya ve Doğu Marmara Araştırmaları”, Araştırma Sonuçları Toplantısı III, T.C. Kültür Bakanlığı Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Ankara: 409-420.

Roodenberg, J. J.,
1995, "Introduction to the Project", The Ilıpınar Excavations I, Uitgave van het Nederlands Historisch-Archaeologisch Instituut, İstanbul: 1-7.

TAY Projesi,
www.tayproject.org

Thissen, L. C.,
2000, Early Village Communnities in Anatolia and the Balkans, 6500-5500 cal BC (Studies in Cronology and Culture Contact), Yayınlanmamış Doktora Tezi, Leiden University, Leiden.

10 November 2008

Photos: Roman Portraits from Aphrodisias

From the exhibition: Roman Portraits from Aphrodisias in Yapi Kredi, Istanbul.

© Berkay Dinçer 2008

09 November 2008

Photos: Roman Portraits from Aphrodisias

From the exhibition: Roman Portraits from Aphrodisias in Yapi Kredi, Istanbul.

© Berkay Dinçer 2008