07 January 2009

Bibliography for Obsidian and Fission Track

This is the cited references in Obsidian and Fission Track.

Abbes, F., N. Balkan-Atlı, D. Binder, M.-C. Cauvin,
1999, “Etude Téchnologique Préliminaire de l’Industrie Lithique d’Aşıklı Höyük”, Türkiye Bilimler Akademisi Arkeoloji Dergisi 2: 117-137.

Arsebük, G.,
1998, “Yarımburgaz Mağarası: Pleistosen Arkeolojisi ile İlgili Son Çalışmalara 1997 Gözüyle Özet Bir Bakış”, Türkiye Bilimler Akademisi Arkeoloji Dergisi 1: 7-25.

Balkan-Atlı, N., D. Binder, M.-C. Cauvin,
1999, “Obsidian: Sources, Workshops and Trade in Central Anatolia”, M. Özdoğan and N. Başgelen (eds.), Neolithic in Turkey, Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul: 133-145.

Esin, U.,
1986, “Arkeolojide Kullanılan Arkeometrik Araştırmalara Genel Bir Bakış”, I. Arkeometri Sonuçları Toplantısı (1985), T.C. Kültür Bakanlığı Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Ankara: 1-6.

1996, “Turkish Archaeometri in Anatolian Archaeology with A Bibliographical Appendix”, S. Demirci, A.M. Özer, G.D. Sumers (eds.), Archaeometry ’94, TUBITAK, Ankara: 351-364.

Özdoğan, M.,
1996, “Obsidian in Anatolia: An Archaeological Perspective on The Status of Research”, S. Demirci, A.M. Özer, G.D. Sumers (eds.), Archaeometry ’94, TUBITAK, Ankara: 423-431.

Renfrew, C., P. Bahn,
1998, Archaeology, Thames and Hudson, London.

Yeğingil, Z.,
1983, “Tülintepe, Tepecik, Çayönü Obsidienlerinin Plato Düzeltme Tekniği ile Bulunmuş Yaşları”, Arkeometri Ünitesi Bilimsel Toplantı Bildirileri III (1982), TÜBİTAK Yayınları, No: 566, Ankara: 253-258.

1984, “Fizyon İzleri ve Arkeoloji”, Arkeometri Ünitesi Bilimsel Toplantı Bildirileri I (1980), TÜBİTAK Yayınları, No: 591, Ankara: 182-189.

1985, “Fizyon İzleriyle Tarihlendirme Yönteminin Obsidienlere Uygulanması”, Arkeometri Ünitesi Bilimsel Toplantı Bildirileri V (1984), Tübitak Yayınları, No: 613, Ankara: 94-100.

1988, “Obsidien ve Anadolu’daki Farklı Yerleşim Bölgelerine Ait Obsidienlerin Kaynak Belirleme Çalışmaları”, III. Arkeometri Sonuçları Toplantısı (1987), T.C. Kültür Bakanlığı Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Ankara: 193-201.

Yeğingil, Z., G. Bigazzi, M. Özdoğan, M. Oddone, T. Ercan,
1991, “Kuzeybatı Anadolu Obsidien Buluntularının Fizyon İz Tarihlendirme Yöntemi Kullanılarak Tarih Belirleme Çalışmaları”, VI. Arkeometri Sonuçları Toplantısı (1990), T.C. Kültür Bakanlığı Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Ankara: 73-86.

No comments: