10 January 2009

Bibliography for "From shamans to prophets; Birth of religions in the Near East"

This is the cited references in From shamans to prophets; Birth of religions in the Near East.

Ağaoğulları, M. A., L. Köker,
1997, Tanrı Devletinden Kral-Devlete; Siyasal Düşünceler, İmge Kitabevi, Ankara.

Arsebük, G.,
1995, İnsan ve Evrim, Ege Yayıncılık, İstanbul.

Ballard, R. D.,
2001, “Derin Karadeniz”, National Geographic Türkiye 2: 98-114.

Braidwood, R. J.,
1995, Tarihöncesi İnsan, B. Altınok (Çev.), Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul.

Dolukhanov, P.,
1998, Eski Ortadoğu’da Çevre ve Etnik Yapı, S. Aydın (Çev.), İmge Kitapevi, Ankara.

Heinrich, E.,
1982, Die Tempel und Heiligtümer im alten Mesopotamien: Typologie, Morphologie und Geschichte, Deutsches Archäologisches Institut, Berlin.

Lewin, R.,
1999, Modern İnsanın Kökeni, Nazım Özüaydın (Çev.), TÜBİTAK, İstanbul.

Mierop, M. Van de,
1999, The Ancient Mesopotamian City, Oxford University Press, New York.

Özdoğan,M., A. Özdoğan,
1998, “Buildings of Cult and the Cult of Buildings”, G. Arsebük, M. Mellink, W. Schirmer (eds.), Light on Top of the Black Hill, Ege Yayınları, İstanbul: 581-601.

Roaf, M.,
1984, “Ubaid Houses and Temples”, Sumer XLIII/1-2: 80-90.

Rousseau, J. J.,
1982, Toplum Sözleşmesi, Adam Yayıncılık, İstanbul

Schmidt, K.,
2000, “Göbekli Tepe and the Rock Art of the Near East”, TÜBA-AR 3: 1-14.

Sevin, V.,
2001, “Hakkari Stelleri: Zap Irmağı Kıyısında Bozkır Göçebeleri”, TÜBA-AR 4: 79-88.

Voltaire,
1995, Felsefe Sözlüğü I, Lütfi Ay (Çev.), Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları, İstanbul.

No comments: