12 January 2009

Bibliography for The Third Scene

This is the cited references in The Third Scene.

Bayet, A.,
1991, Dine Karşı Düşünce Tarihi, C. Süreyya (Çev.), Broy Yayınları, İstanbul.

Braidwood, R. J.,
1995, Tarihöncesi İnsan, B. Altınok (Çev.), Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul.

Güvenç, B.,
1996, İnsan ve Kültür, Remzi Kitapevi, İstanbul.

Marx, K.,
1997, Kapital; Kapitalist Üretimin Eleştirel Bir Tahlili Cilt: I, A. Bilgi (Çev.), Sol Yayınları, Ankara.

Reid, S., P. Fara,
2001, Arkhimedes’ten Einstein’a Bilim Adamları, TÜBİTAK Popüler Bilim Kitapları, Ankara.

Schaefer, R. T., R. P. Lamm,
1995, Sociology, McGrew-Hill Inc., New York.

Tanilli, S.,
1981, Uygarlık Tarihi; Çağdaş Dünyaya Giriş, Say Kitap Pazarlama, İstanbul.
1995, Yüzyılların Gerçeği ve Mirası; İnsanlık Tarihine Giriş Cilt: II, Ortaçağ, Cem Yayınevi, İstanbul.

Voltaire,
1995, Felsefe Sözlüğü I, L. Ay (Çev.), Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları, Ankara.

No comments: