01 January 2009

Bibliography for Archaeogeophysics

This is the cited references in Archaeogeophysics.


Akçığ, Z., R. Pınar,
1993, “Arkeolojide Jeofizik Yöntemler”, VIII. Arkeometri Sonuçları Toplantısı (1992), TC Kültür Bakanlığı Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Ankara: 13-37.

Drahor, M. G.,
1991, “Arkeolojik Alanlarda Jeofiziksel Prospeksiyonun Önemi”, IX. Araştırma Sonuçları Toplantısı, TC Kültür Bakanlığı Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Ankara: 235-250.
1996, “Arkeojeofizik: Bir Prospeksiyon Yöntemi”, TÜBİTAK Bilim ve Teknik 339: 98-100.
1998, “Arkeoloji Jeofiziği: Arkeojeofizik-I”, Arkeoloji ve Sanat 87: 16-25.
1999, “Arkeoloji Jeofiziği: Arkeojeofizik-II”, Arkeoloji ve Sanat 88: 2-12.

Yaramancı, A.,
1970, “Keban Projesi Jeofizik Araştırmaları Ön Raporu”, 1968 Yaz Çalışmaları, ODTÜ Keban Projesi Yayınları, Seri: 1, Yayın: 1, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara: 13-19.

No comments: