05 May 2008

Bibliography for Bird Symbolism in Warqa wa Gulshah

This is the cited references in Bird Symbolism in Warqa wa Gulshah.

Altın Sözlük, 1989
Altın Sözlük İngilizce-Türkçe, N. arıkan, G. Yenal, G. Taşpınar (haz.), İstanbul, Milliyet Yayınları.

Daneshvari, A., 1986
Animal Symbolism in Warqa wa Gulshãh, Oxford Studies in Islamic Art II, Oxford, Oxford University Press.

Dinçer, B., 2002
“Kültür Tarihinde Kuşlar”, İbibik 3: 18-21.

Ertuğrul, Ö., 1997
Mitoloji ve İkonografi, İstanbul, Dragon Yayıncılık.

Heinzel, H., R. Fitter, J. Parslow, 2002
Türkiye ve Avrupa'nın Kuşları, K. A. Boyla (Çev.), İstanbul, Doğal Hayatı Koruma Derneği.

Özçelik, M. F., 1994
“Anadolu’dan Dünya Doğasına Bir Nefes, Sultansazlığı”, TÜBİTAK Bilim ve Teknik 320: 54-61.

Pancaroğlu, O., 2004
"The Itinerant Dragon-Slayer: Forging Paths of Image and Identity in Medieval Anatolia", GESTA XLIII/2: 151-164.

Wilson, E. O., 2000
Doğanın Gizli Bahçesi, A. Biçen (Çev.), Ankara, TÜBİTAK Popüler Bilim Kitapları.


OTHER PUBLICATIONS ABOUT WARQA WA GULHSAH
Ateş, A., 1961
“Un vieux poème romanesque persan, récit de Warqah wa Gulshah”, Ars Orientalis 4: 143-152.

Melikian-Chirvani, A. S. 1970
“Le roman de Varqe et Golsah”, Ars Asiatiques 22: 1-262.

Safa, Z., 1964
Ayyuqi, Warqa wa Gulshah, Tahran.