03 February 2010

Photo: Paleolithic Sahinkaya Cave

Sahinkaya Cave (in the rocky hill).
©Photo: Berkay Dincer

Photo: Destruction of treasure hunters in Sahinkaya Cave

Destruction of treasure hunters in Sahinkaya Cave (Bursa).
©Photo: Berkay Dinçer

Photo: Paleolithic stone tools from Gorukle

Paleolithic stone tools from Gorukle.
©Photo: Berkay Dinçer

Photo: Middle Paleolithic find spot of Gorukle-Bursa

Middle Paleolithic find spot of Gorukle (Bursa).
©Photo: Berkay Dinçer

Photo: Levallois core from Gorukle (NW Turkey)

Levallois core from Gorukle (NW Turkey).
©Photo: Berkay Dinçer

Paleolithic Cultures in Bursa (NW Turkey)

Two new Paleolithic sites located in the southern Marmara region of Northwest Anatolia – the Şahinkaya cave and an open air site at the Uludağ University campus, Bursa – are discussed, contributing substantially to the as yet meagre number of archaeologically attested Pleistocene activities in Turkey. The lithic assemblages from the Şahinkaya cave as well as from the Uludağ University campus (Gorukle) prove (at least) Middle Paleolithic activities.

This summary has also been published in
Şahin, M., B. Dinçer, T. Zimmermann, 2009
"Neue Fundlätze des Älteren Paläolithikums bei Bursa in Nordwestanatolien (Türkei)", Archäologisches Korrespondenzblatt 2009/2: 153-162.

Bibliography: Paleolithic Cultures in Bursa (NW Turkey)


This is bibliography of cited references for, Paleolithic Cultures in Bursa (NW Turkey).

Arsebük, G., 1993
"Yarımburgaz, A Lower Paleolithic Cave Site Near Istanbul", Between the Rivers and Over The Mountains, M. Frangipiane, H. Hauptman, M. Liverani, D. Matthiac, M. Mellink (eds.), Roma, Gruppo Editoriale Internazionale: 23-36.

Arsebük, G., 1998a
"A Review of the Current Status of Pleistocene Archaeology in Turkey", G. Arsebük, M. Mellink and W. Schirmer (eds.), Light on Top of the Black Hill, Ege Yayınları, İstanbul: 71-76.

Arsebük, G., 1998b
"Yarımburgaz Mağarası; Pleistosen Arkeolojisi İle İlgili Son Çalışmalara 1997, Gözüyle Özet Bir Bakış", Türkiye Bilimler Akademisi Arkeoloji Dergisi 1: 9-25.

Arsebük, G., M. Özbaşaran, 1999
"Pleistocene Archaeology at the Cave of Yarımburgaz in Eastern Thrace/Turkey: Preliminary Results", G. N. Bailey, E. Adam, E. Panagopoulou, C. Perlès, K. Zachos (eds.), The Palaeolithic Archaeology of Greece and Adjacent Areas, British School of Archaeology, Athens: 59-72.

Bar-Yosef, O, A. Belfer-Cohen, 2001
"From Africa to Eurasia - early dispersals", Quaternary International 75/1: 19-28.

Dinçer, B., M. Başlar, 2006
"Bursa'nın Tarihöncesi ve BAY Projesi", http://paleoberkay.atspace.com/turkce/bursaarkeoloji.html, 20.05.2008.

Dinçer, B., L. Slimak, 2007
"The Paleolithic of Turkish Thrace; Synthesis and Recent Results", Turkish Academy of Sciences Journal of Archaeology (TÜBA-Ar) 10: 49-61.

Efe, T., 1990
"1988 Yılında Kütahya, Bilecik, Eskişehir İllerinde Yapılan Yüzey Araştırmaları", VII. Araştırma Sonuçları Toplantısı. T.C. Kültür Bakanlığı Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Ankara: 405-424.

Efe, T., 1991
"1989 Yılında Kütahya Bilecik, Eskişehir İllerinde Yapılan Yüzey Araştırmaları", VIII. Araştırma Sonuçları Toplantısı. T.C. Kültür Bakanlığı Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Ankara: 163-177.

Efe, T., 1992
"1990 Yılında Kütahya Bilecik, Eskişehir İllerinde Yapılan Yüzey Araştırmaları", IX. Araştırma Sonuçları Toplantısı. T.C. Kültür Bakanlığı Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Ankara: 561-583.

French, D. H., 1967
"Prehistoric Sites in Northwest Anatolia, The İznik Area", Anatolian Studies 17: 49-100.

Harmankaya, S., O. Tanındı, 1997
TAY-Türkiye Arkeolojik Yerleşmeleri c:1, Ege Yayınları, İstanbul.

Kuhn, S. L., 2003
"Flexibility and Variation in the Lower Paleolithic: A View from Yarımburgaz Cave", M. Özbaşaran, O. Tanındı, A. Boratav (eds.), Archaeological Essays in Honour of Homo amatus: Güven Arsebük, Ege Yayınları, İstanbul: 149-157.

Kuhn, S. L., G. Arsebük, F. C. Howell, 1996,
"The Middle Pleistocene Lithic Assemblage from Yarımburgaz Cave, Turkey", Paléorient 22/1: 31-49.

Özdoğan, M., 1985
"1984 Yılı Trakya ve Doğu Marmara Araştırmaları", III. Araştırma Sonuçları Toplantısı, T.C. Kültür Bakanlığı Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Ankara: 409-420.

Özdoğan, M., 1988
"1986 Yılı Trakya ve Marmara Bölgesi Araştırmaları", V. Araştırma Sonuçları Toplantısı. T.C. Kültür Bakanlığı Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Ankara: 157-174.

Özdoğan, M., 1989
"1987 Yılı Edirne ve Balıkesir İlleri Yüzey Araştırması", VI. Araştırma Sonuçları Toplantısı. T.C. Kültür Bakanlığı Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Ankara: 571-590.

Özdoğan, M., 1990
"1988 Yılı Trakya ve Marmara Bölgesi Araştırmaları", VII. Araştırma Sonuçları Toplantısı. T.C. Kültür Bakanlığı Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Ankara: 443-458.

Özdoğan, M., 1991
"1989 Marmara Bölgesi Araştırmaları ve Toptepe Kazısı", Kazı Sonuçları Toplantısı XII c:1, T.C. Kültür Bakanlığı Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Ankara: 345-375.

Roodenberg, J. J. (ed.), 1995
The Ilıpınar Excavations I. Five Seasons of Field Work in NW Anatolia, 1987-1991, Nederlands Historisch-Archaeologisch Instituut, İstanbul.

Runnels, C., M. Özdoğan, 2001
"The Palaeolithic of the Bosphorus Region, NW Turkey", Journal of Field Archaeology 28/1-2: 69-92

Slimak, L., B. Dinçer, 2007
"Kaletepe Deresi 3; Orta Anadolu'da Tabakalanma Veren Bir İlk Paleolitik çağ Yerleşmesi", Türkiye Bilimler Akademisi Arkeoloji Dergisi (TÜBA-Ar) 10: 33-47.

Thissen, L., 2000
Early Village Communnities in Anatolia and the Balkans, 6500-5500 cal BC (Studies in Cronology and Culture Contact), Basılmamış doktora tezi, Leiden Üniversitesi, Leiden.