12 January 2009

Bibliography for Pergamon

This is the cited references in Protecting Pergamon.

Akman Proje Ltd.,
1991, Bergama Koruma Amaçlı İmar Planı.

Eriş, E.,
1991, Bergama Uygarlık Tarihi, Bergama Belediyesi Kültür Yayınları, No : 2, İzmir.

Karagözoğlu, H. F., İ. Sönmez, T. Karagözoğlu,
1989, Taşınır-Taşınmaz Eski Eserler Hukuku.

Tol, S., A. Uslu, ODTÜ Mimarlık Fakültesi, Restorasyon Bölümü,
1979, Bergama Tarihi Konut Dokusundan Örnek Bir Alan Çözümlemesi: Yamaçevler Yerleşmesi, Dede-Kadı Sokak, Yayımlanmamış Teksir.

Tunçer, M.,
1995, Sürdürülebilir Kalkınma İçin Tarihsel Çevreyi Koruma Politikası : Ankara, Bergama ve Şanlıurfa Örnekleri, Yayımlanmamış Doktora Tezi, A.Ü., SBF.

Tunçer, M.,
1992, “Zeus’u Bırak, Bergama’ya Bak”, Konutbirlik Ekim-Kasım: 102-103.

Tunçer, M.,
1993, “Bergama Tarihi Kent Dokusu Sosyal Yapısı ve Korumaya Yönelik Öneriler”, Konutbirlik Mart: 107.

No comments: