11 January 2009

Bibliography for West Anatolia in the Early Bronze Age

This is the cited references in West Anatolia in the Early Bronze Age.

Blegen, C. W., J. L. Caskey, M. Rawson
1950, Troy I, General Introduction, The First and Second Settlement, Princeton University Press, Priceton.

Efe, T.,
1988, Demircihöyük, Die Ergebnisse der Ausgrabungen 1975-1978, Band III, 2 Die Keramik 2C, Mainz.

1997a, "1994 Yılında Kütahya, Bilecik ve Eskişehir İllerinde Yapılan Yüzey Araştırmaları", XIV. Araştırma Sonuçları Toplantısı: 215-232.

1997b, “New Concept on Tarsus-Troy Relations at Beginning at the EBA3 Period”, XXXIV. Uluslararası Assiriyoloji Kongresi, Ankara: 297-302.

2003, “Batı Anadolu, Son Kalkolitik ve İlk Tunç Çağları”, ArkeoAtlas 2: 94-129

Efe, T., D. Ş. M. Ay-Efe
2001, “Küllüoba: İç Kuzeybatı Anadolu’da Bir İlk Tunç Çağı Kenti: 1996- 2000 Yılları Arasında Yapılan Kazı Çalışmalarının Genel Değerlendirmesi”, Türkiye Bilimler Akademisi Arkeoloji Dergisi (TÜBA-AR) 4: 43-78

Erkanal, H.,
2003, “Liman Tepe”, ArkeoAtlas 2: 127.

Joukowski, M. S.,
1986, Prehistoric Aphrodisias I. An Account of the Excavations and Artifact Studies I-II, Court- St.Ettien.

Korfmann, M.,
2001, “Troya 1999 Kazıları”, Kazı Sonuçları Toplantısı XXII/I: 279-288

2003, “Denizsel Troya Kültürü”, ArkeoAtlas 2: 132-137

Lloyd, S., J. Mellart,
1962, Beycesultan Volume I;The Chalcolitic and Early Bronze Age Levels, London.

Lloyd, S., N. Gökçe,
1951, "Excavations at Polatlı", Anatolian Studies 1: 21-75.

Mellink, M. J.,
1968, “Excavations at Karataş-Semayük in Lycia, 1967”, American Journal of Archaeology 72: 243-263.

Özdoğan M., Parzinger H., Karul N.,
1997, “Kırklareli Kazıları (Aşağıpınar ve Kanlıgeçit)”, Arkeoloji ve Sanat 77: 2-11.

Özgüç, T.,
1986, "New Observations on the Relationship of Kültepe with Southeast Anatolia and North Syria during Third Millennium BC", Ancient Anatolia, Aspects of Change and Cultural Development, Essays in Honor of Machteld J. Mellink, J. V. Canby, E. Porada, B. S. Ridgway, T. Stech (eds.), London.

Sarı, D.,
2004, Küllüoba İlk Tunç Çağı 2 Çanak Çömleği, İstanbul Üniversitesi, Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Anabilim Dalı Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.

Türkteki, M.,
2004, Küllüoba İlk Tunç Çağı III Çanak Çömleği, İstanbul Üniversitesi, Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Anabilim Dalı, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.

No comments: