30 December 2008

Bibliography for Pottery Making

This is the cited references in Pottery Making.

Cooper, E.,
1978, Seramik ve Çömlekçilik, Ö. Bakırer (Çev.), Remzi Kitabevi, Yönelim Dizisi: 2, İstanbul.

Erinç, S.,
1982, Jeomorfoloji – 1, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları, No: 2931, İstanbul.

Güner, G.,
1988, Anadolu’da Yaşamakta Olan Çömlekçilik, Ak Yayınları, Kültür Serisi: 16-5, İstanbul.

Kapur, S.,
1984, “Toprak Biliminde X – Işınları Tekniği ve Arkeolojide Kullanım Olanakları”, Arkeometri Ünitesi Bilimsel Toplantı Bildirileri I (1980), TÜBİTAK Yayınları, No:591, Ankara: 220-230.

Özdoğan, M.,
1997, “Çanak-Çömlek”, Eczacıbaşı Sanat Ansiklopedisi, Cilt: 1, Yapı Endüstri Merkezi Yayınları, İstanbul: 380-383.

No comments: