27 December 2008

Bibliography for Middle Pleistocene Environment at Yarımburgaz Cave

This is the cited references in Middle Pleistocene Environment at Yarımburgaz Cave.


Arsebük, G.,
1993, "Yarımburgaz, A Lower Paleolithic Cave Site Near Istanbul", Between the Rivers and Over The Mountains, M. Frangipiane, H. Hauptman, M. Liverani, D. Matthiac, M. Mellink (eds.), Roma, Gruppo Editoriale Internazionale: 23-36.

1995a, "'İnsan', 'İnsanlık' ve 'Prehistorya'", Halet Çambel İçin Prehistorya Yazıları, Graphis Yayınları, İstanbul: 11-26.

1995b, "En Eski 'İstanbullulara' Ait Belgeler", Cumhuriyet Bilim Teknik 423: 11.

1995c, " 'İnsan', 'Evrim', 'Alet'", TÜBİTAK Bilim ve Teknik 332: 18-24.

1996, "Trakya'da Eski Bir Yerleşim Yeri: Yarımburgaz Mağarası Alt Paleolitik Çağ Bulguları", Anadolu Araştırmaları XIV: 33-50.

1998a, "A Review of the Current Status of Pleistocene Archaeology in Turkey", G. Arsebük, M. Mellink, W. Schirmer (eds.), Light on Top of the Black Hill, Ege Yayınları, İstanbul: 71-76.

1998b, "Yarımburgaz Mağarası; Pleistosen Arkeolojisi İle İlgili Son Çalışmalara 1997, Gözüyle Özet Bir Bakış", Türkiye Bilimler Akademisi Arkeoloji Dergisi 1: 9-25.

1999, "İnsanın Evrim Süreci ve En Eski Kültürleri", Türkiye Bilimler Akademisi Arkeoloji Dergisi 2: 31-49.

Arsebük, G., F. C. Howell, M. Özbaşaran,
1990, "Yarımburgaz 1988", XI. Kazı Sonuçları Toplantısı, TC Kültür Bakanlığı Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Ankara: 9-38.

1991, "Yarımburgaz 1989", XII. Kazı Sonuçları Toplantısı, TC Kültür Bakanlığı Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Ankara: 17-41.

1992, "Yarımburgaz 1990", XIII. Kazı Sonuçları Toplantısı, TC Kültür Bakanlığı Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Ankara: 1-21.

Arsebük, G., M. Özbaşaran,
1994, "Yarımburgaz Mağaraları, Pleistosenden Bir Kesit", XI. Türk Tarih Kongresi, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara: 17-25.

1995, "İstanbul'un En Eski Yerleşim Merkezi: Yarımburgaz Mağaraları", Focus 2: 78-82.

2000, "Yarımburgaz Mağarası (1988-1990 Yılları) Pleistosen Arkeolojisi Çalışmaları", O. Belli (ed.), Türkiye Arkeolojisi ve İstanbul Üniversitesi, İÜ Rektörlük Yayınları, Ankara: 5-8.

Darlas, A.,
1995, "The Earliest Occupation of Europe: The Balkans", W. Roebroeks, T. von Kolfschoten (eds.), The Earliest Occupation of Europe, University of Leiden Press, Leiden: 51-59.

Dinçer, B.,
2000, "Türkiye Prehistoryasının İlgilenilmemiş İki Alanı", Çapa-Mala 2: 6-8.

2001, "Trakya'da Yeni Bulunan Paleolitik Çağ Buluntu Yeri: Yatak", Bilim ve Ütopya 81: 72-77.

Esin, U.,
1992, "İstanbul'un En Eski Buluntu Yerleri ve Kültürleri", S. Eyice Armağanı - İstanbul Yazıları, Türk Tarih Kurumu Yayınları, İstanbul: 55-71.

Farrand, W. R.,
1995, "Geoarchaeology of Yarimburgaz Cave, Turkey", Actas 1: 19-36.

Farrand, W. R., J. P. McMahon,
1997, "History of Sedimentary Infilling of Yarimburgaz Cave, Turkey", Geoarchaeology 12/6: 537-565.

Kunh, S.L., G. Arsebük, F. C. Howell,
1996, "The Middle Pleistocene Lithic Assemblage from Yarımburgaz Cave, Turkey", Paléorient 22/1: 31-49.

Özbaşaran, M.,
1995, "Yarımburgaz Mağaraları", TÜBİTAK Bilim ve Teknik 332: 22.

Özdoğan, M.,
1983, "Trakya'da Tarihöncesi Araştırmaların Bugünkü Durumu ve Bazı Sorunlar", Güney-Doğu Avrupa Araştırmaları Dergisi 10/11: 21-58.

1990, "Yarımburgaz Mağarası", X. Türk Tarih Kongresi, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara: 373-388.

1998, "Tarihöncesi Dönemlerde Anadolu ile Balkanlar Arasındaki Kültür İlişkileri ve Trakya'da Yapılan Yeni Kazı Çalışmaları", Türkiye Bilimler Akademisi Arkeoloji Dergisi 1: 63-93.

2000, "Yarımburgaz Mağarası 1986 Yılı Kurtarma Kazıları", O. Belli (ed.), Türkiye Arkeolojisi ve İstanbul Üniversitesi, İÜ Rektörlük Yayınları, Ankara: 9-13.

2001, Türk Arkeolojisinin Sorunları ve Koruma Politikaları, Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul.

Santel, W., W. von Koenigswald,
1998, "Preliminary Report on the Middle Pleistocene Small Mammal Fauna from Yarimburgaz Cave in Turkish Thrace", Eiszeitalter und Gegenwart 48: 162-169.

Stiner, M., H. Achyuthan, G. Arsebük, F. C. Howell, S. C. Josephson, K. E. Juell, J. Pigati, J. Quade,
1998, "Reconstructing Cave Bear Paleoecology from Skeletons: A Cross-Disciplinary Study of Middle Pleistocene Bears from Yarımburgaz Cave, Turkey", Paleobiology 24/1: 74-98.

Stiner, M., G. Arsebük, F. C. Howell,
1996, "Cave Bears and Paleolithic Artifacts in Yarimburgaz Cave, Turkey: Dissecting a Palimpsest", Geoarchaeology 11/4:279-327.

Yalçınkaya, I.,
1985, "Araştırmaların Işığında Anadolu Alt Paleolitiği ve Sorunlarına Genel Bir Bakış", Antropoloji 12: 395-435.

No comments: