27 December 2008

Bibliography for Pleistocene Archaeology in Turkey

This is the cited references in Pleistocene Archaeology in Turkey.

Arsebük, Güven, 1995
"'İnsan', 'İnsanlık' ve 'Prehistorya'", Halet Çambel İçin Prehistorya Yazıları, Graphis Yayınları, İstanbul: 11-26.

Arsebük, Güven, 1998a
"A Review of the Current Status of Pleistocene Archaeology in Turkey", G. Arsebük, M. Mellink and W. Schirmer (eds.), Light on Top of the Black Hill, Ege Yayınları, İstanbul: 71-76.

Arsebük, Güven, 1998b
"Yarımburgaz Mağarası; Pleistosen Arkeolojisi ile İlgili Son Çalışmalara 1997 Gözüyle Özet Bir Bakış", Türkiye Bilimler Akademisi Arkeoloji Dergisi 1: 8-25.

Arsebük, Güven, 1999
"İnsanın Evrim Süreci ve En Eski Kültürleri", Türkiye Bilimler Akademisi Arkeoloji Dergisi 2: 31-49.

No comments: