29 December 2008

Bibliography for Birds of the Halafian Culture

This is the cited references in Birds of the Halafian Culture.

Arsebük, G., F.C. Howell, M. Özbaşaran,
1990, “Yarımburgaz 1988”, XI. Kazı Sonuçları Toplantısı, T.C. Kültür Bakanlığı Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Ankara: 9-38.

Barış, S.,
1999, “Kuşların Genel Özellikleri”, Kuş Gözlem Okulu dersi, İstanbul 22-23 Mayıs 1999.

Bilgin, C. C.,
2000, “Gökyüzüne Dargın Kuşlar”, Gezi 29: 92-106.

Braidwood, R. J.,
1995, Tarihöncesi İnsan, B. Altınok (Çev.), Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul.

Brooks, F., B. Gibbs,
2000, Kuşlar, M.T.Akay (Çev.), TÜBİTAK Popüler Bilim Kitapları, Ankara.

Davidson, T. E., H. McKerrell,
1976, “Pottery Analysis and Halaf Period Trade in the Khabur Headwaters Region”, Iraq XXXVIII: 45-56.

Demiröz, Ş., (Yapımcı)
1998, Kuş Köşkleri, Film, 22 dakika, H.Y. Yenigün (Yönetmen), II. İstanbul Arkeoloji Filmleri Festivali, 4-7 Mayıs 1999.

Dolukhanov, P.,
1998, Eski Ortadoğu’da Çevre ve Etnik Yapı, S. Aydın (Çev.), İmge Kitapevi, Ankara.

Heinzel, H., R. Fitter, J. Parslow,
2002, Türkiye ve Avrupa'nın Kuşları, K. A. Boyla (Çev.), Doğal Hayatı Koruma Derneği, İstanbul.

Karagöz, S., O. Arıhan,
1999, “Kuşların Latince İsimlendirilmeleri ve Anlamları”, İbibik 1: 5-6.

Keşaplı, Ö.,
1999, “Baykuşlar”, İbibik 2: 3-4.

Maisels, C. K.,
1999, Uygarlığın Doğuşu; Yakındoğu’da Avcılık ve Toplayıcılıktan Tarıma, Kentlere ve Devlete Geçiş, A. Şenel (Çev.), İmge Kitabevi Yayınları, XXIV, Ankara.

Mallowan, M. E. L., J. C. Rose,
1935, “Excavations at Tell Arpachiyyah, 1933”, Iraq II: 1-178.

Merpert, N.Ya., R. M. Munchaev,
1993a, “Yarim Tepe II: The Halaf Levels”, N.Yoffee ve J.J.Clark (Derl.), Early Stages in the Evolution of Mesopotamian Civilization, Soviet Excavations in Northern Iraq, The University of Arizona Press, Tucson: 128-162.

1993b, “Yarim Tepe III: The Halaf Levels”, N.Yoffee ve J.J.Clark (Derl.), Early Stages in the Evolution of Mesopotamian Civilization, Soviet Excavations in Northern Iraq, The University of Arizona Press, Tucson: 163-205.

Müller-Karpe, H.,
1968, Handbuch der Vorgeschichte (Zweiter Band, Jungsteinseit Tafeln), C. H. Beckische Verlagsbuchhandlung, München.

von Oppenheim, M.,
1943, Tell Halaf, I Die Prähistorische Funde, Bearbeitet von Humert Schmidt, Walter de Grugterand Co., Berlin.

Özçelik, M. F.,
1994, “Anadolu’dan Dünya Doğasına Bir Nefes, Sultansazlığı”, TÜBİTAK Bilim ve Teknik 320: 54-61.

Özçelik, M. F., G. O. Aydemir,
1994, “Kuş Gözlemciliği”, TÜBİTAK Bilim ve Teknik 319: 44-51.

Özesmi, U.,
1999, “En Eski Sanatta Baykuş da Var!”, İbibik 2: 4.

Perkins, A. L.,
1957, The Comparative Archaeology of Early Mesopotamia, University of Chicago Press, Chicago.

Peterson, R., G. Mountfort, P. A. D. Hollon,
1969, A Field Guide to the Birds of Britain and Europe, Collins Clear-Type Press, London.

No comments: