28 December 2008

Bibliography for Birds in Cultural History

This is the cited references in Birds in Cultural History.

Arsebük, G., F.C. Howell, M. Özbaşaran,
1990, "Yarımburgaz 1988", XI. Kazı Sonuçları Toplantısı, T.C. Kültür Bakanlığı Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Ankara: 9-38.

Aurenche, O., S. K. Kozlowski,
2000, "Continuité Convergences Influences et Innovations Dans la Préhistoire Récente de Mésopotamie", J. Guilaine (ed.), Premiers Paysans du Monde, Editions Errance, Paris: 83-95.

Avcı, M.,
2000, "Yeryüzünün Coğrafya Bölgeleri ve Türkiye'nin Yeri", Coğrafya Dergisi 8: 157-200.

Barış, S.,
1999, "Kuşların Genel Özellikleri", Kuş Gözlem Okulu dersi, İstanbul 22-23 Mayıs 1999.

Bilgin, C. C.,
2000, "Gökyüzüne Dargın Kuşlar", Gezi 29: 92-106.

Chauvet, J. M., E. B. Deschamps, C. Hillaire,
1995, La Grotte du Chauvet, Editions du Seuil, Paris.

Chiappe, M. L.,
1995, "The First 85 Million Years of Avian Evolution", Nature 378: 349-355.

Clottes, J.,
2001, "Chauvet Mağarası", National Geographic Türkiye Ağustos 2001: 150-168.

Çığ, M. İ.,
2000, Gilgameş, Kaynak Yayınları, İstanbul.

Dawkins, M. S.,
1999, Hayvanların Sessiz Dünyası, F. Baytok (Çev.), TÜBİTAK Popüler Bilim Kitapları, Ankara.

Demiröz, Ş. (Yapımcı),
1998, Kuş Köşkleri, Film: 22 dakika, H. Y. Yenigün (Yönetmen), II. İstanbul Arkeoloji Filmleri Festivali, 4-7 Mayıs 1999.

Ertuğrul, Ö.,
1997, Mitoloji ve İkonografi, Dragon Yayıncılık, İstanbul.

Gürkan, Z.,
2001, "Doğal Sistemlerin Korunması ve Kuşlar", İbibik 1 (Temmuz 2001): 24-27.

Hauptmann, H.,
1999, "The Urfa Region", M. Özdoğan, N. Başgelen (eds.), Neolithic in Turkey Vol.: II (Plates), Arkeoloji ve Sanat, İstanbul: 37-55.

Heinzel, H., R. Fitter, J. Parslow,
2002, Türkiye ve Avrupa'nın Kuşları, K. A. Boyla (Çev.), Doğal Hayatı Koruma Derneği, İstanbul.

İslam Ansiklopedisi,
1964, "Nuh", İslam Ansiklopedisi Cilt: 9, Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları, İstanbul: 344-346.

Kılıç, A.,
2002, "Sağlık Polisi Kara Akbaba", İbibik 2 (Nisan 2002): 25.

Mallowan, M. E. L., J. C., Rose,
1935, "Excavations at Tell Arpachiyyah, 1933", Iraq II: 1-178.

Mellaart, J.,
1975, The Neolithic of The Near East, Thames and Hudson Ltd., London.

Merpert, N. Ya., R. M. Munchaev,
1993a, "Yarim Tepe II: The Halaf Levels", N. Yoffee, J. J. Clarc (Eds.), Early Stages in the Evolution of Mesopotamian Civilization, The University of Arizona Press, Tucson: 128-162.

1993b, "Yarim Tepe III: The Halaf Levels", N. Yoffee, J. J. Clarc (Eds.), Early Stages in the Evolution of Mesopotamian Civilization, The University of Arizona Press, Tucson: 163-205.

Müller-Karpe, H.,
1968, Handbuch der Vorgeschichte (Zweiter Band, Jungsteinzeit Tafeln), C. H. Beckische Verlagsbuchhandlung, München.

Özçelik, M. F.,
1994, "Anadolu'dan Dünya Doğasına Bir Nefes, Sultansazlığı", TÜBİTAK Bilim ve Teknik 320: 54-61.

1995, "Kuşların Yaşamı", TÜBİTAK Bilim ve Teknik 329:74-79.

Özçelik, M. F., G. O. Aydemir,
1994, "Kuş Gözlemciliği", TÜBİTAK Bilim ve Teknik 319: 44-51.

Özdoğan, M.,
2001, Türk Arkeolojisinin Sorunları ve Koruma Politikaları, Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul.

Özel, M.,
1998, Türkiye'nin Şaheserlerinden Örnekler, T.C. Kültür Bakanlığı, Ankara.

Özesmi, U.,
1999, "En Eski Sanatta da Baykuş Var!", İbibik 2 (Nisan 1999): 4.

Peterson, R., G. Mountfort, P. A. D. Hollon,
1969, A Field Guide to the Birds of Britain and Europe, Collins Clear-Type Press, London.

Schmidt, K.,
2000, "Göbekli Tepe and the Rock Art of the Near East", Türkiye Bilimler Akademisi Arkeoloji Dergisi III: 1-14.

Spence, D.,
2000, Van Gogh; Sanat ve Duygular, S. Aydın (Çev.), Alkım Kitabevi, İstanbul.

Stordeur, D.,
2000, "Jerf el Ahmar et L'émergence du Néolithique au Proche Orient", J. Guilaine (ed.), Premiers Paysans du Monde, Editions Errance, Paris: 33-60.

Ünal, A.,
1999, The Hittites and Anatolian Civilizations, Etibank, İstanbul.

Yakar, J.,
1991, Prehistoric Anatolia; The Neolithic Transition and The Early Chalcolithic, Graphit Monographs, Jerusalem.

Walther, I. F.,
1993, Pablo Picasso; Yüzyılın Dahisi, A. Antmen (Çev.), ABC Kitabevi, İstanbul.

Wilson, E. O.,
2000, Doğanın Gizli Bahçesi, A. Biçen (Çev.), TÜBİTAK Popüler Bilim Kitapları, Ankara.

No comments: