25 February 2009

Bibliography for the Paleolithic of Turkish Thrace

These are the cited references of "The Paleolithic of Turkish Thrace" article.

ARSEBÜK, G., 1998
“Yarımburgaz Mağarası, Pleistosen Arkeolojisi ile İlgili Son Çalışmalara 1997 Gözüyle Özet Bir Bakış”, Türkiye Bilimler Akademisi Arkeoloji Dergisi 1: 9-25.

ARSEBÜK, G., 2003
“Plio-Pleistosen’de Olası Yaşam Biçimleri ve Ülkemizde Paleolitik Çağlar: Bir Deneme”, Colloquium Anatolicum 2: 111-126.

ARSEBÜK, G., M. ÖZBAŞARAN, 1995
“İstanbul’un En Eski Yerleşim Yeri: Yarımburgaz Mağaraları”, Focus 2: 78-82.

ARSEBÜK, G., M. ÖZBAŞARAN, 1999
“Pleistocene Archaeology at the Cave of Yarımburgaz in Eastern Thrace/Turkey: Preliminary Results”, The Palaeolithic Archaeology of Greece and Adjacent Areas, G. N. BAILEY, E. ADAM, E. PANAGOPOULOU, C. PERLES, K. ZACHOS (Eds.), Athens, British School of Archaeology: 59-72.

ARSEBÜK, G., M. ÖZBAŞARAN, 2000
“Yarımburgaz Mağarası (1988-1990 Yılları) Pleistosen Arkeolojisi Çalışmaları”, Türkiye Arkeolojisi ve İstanbul Üniversitesi, O. BELLİ (Ed.), Ankara, İÜ Rektörlük Yayınları: 5-8.

BAR-YOSEF, O., A. BELFER-COHEN, 2001
“From Africa to Eurasia – Early Dispersals”, Quaternatary International 75: 19-28.

BAYKARA, İ., M. T. OĞUZ, 2005
“İnsanın Evrimsel Gelişiminde Önemli Bir Aşama: Oldowan Aletler ve Oldowan Öncesi Alet Yapımı”, Antropoloji 21: 59-88.

DARLAS, A., 1995
"The Earliest Occupation of Europe: The Balkans", The Earliest Occupation of Europe, W. ROEBROEKS, T. VON KOLFSCHOTEN (Eds.), Leiden, University of Leiden Press: 51-59.

DİNÇER, B., 2001a
“Trakya'da Yeni Bulunan Paleolitik Çağ Buluntu Yeri: Yatak”, Bilim ve Ütopya 81: 72-77.

DİNÇER, B., 2001b
“Yatak Paleolitik Çağ Buluntuları”, Toplumsal Tarih 101: 68-69.

DİNÇER, B., 2001c
“Tekirdağ’da Yeni Bir Paleolitik Çağ Buluntu Yeri: Yatak”, Çapa-Mala 3: 14-17.

DİNÇER, B., L. SLIMAK, 2007
“The Paleolithic of Turkish Thrace: Synthesis and Recent Results”, Türkiye Bilimler Akademisi Arkeoloji Dergisi (TÜBA-Ar) X: 49-61.

ESİN, U., 1992
“İstanbul’un En Eski Buluntu Yerleri ve Kültürleri”, S. Eyice Armağanı İstanbul Yazıları, İstanbul, TTK Yayınları: 55-71.

ESİN, U., 1994
"Yazı Öncesi Çağlar", Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi C: 7: 450-455.

JELINEK, A. J., 1980
“İstanbul Boğazı’nın Doğu Yakasındaki Vadilerden Paleolitik Buluntular”, Güneydoğu Anadolu Tarihöncesi Araştırmaları, H. ÇAMBEL, R. J. BRAIDWOOD (Eds.), İstanbul, Edebiyat Fakültesi: 309-315.

KUHN, S., 2003
“Flexibility and Variation in the Lower Paleolithic: A View from Yarımburgaz Cave”, Archaeological Essays in Honour of Homo amatus: Güven Arsebük, M. ÖZBAŞARAN, O. TANINDI, A. BORATAV (Eds.), İstanbul, Ege Yayınları: 149-157.

KUHN, S., G. ARSEBÜK, F. C. HOWELL, 1996
“The Middle Pleistocene Lithic Assemblage from Yarımburgaz Cave, Turkey”, Paléorient 22/1: 31-48.

KUHN, S., M. C. STINER, F. C. HOWELL, 1998
“Middle Pleistocene Hominids and Bears at Yarımburgaz Cave (Thrace, Turkey)”, Préhistoire d’Anatolie, Genèse de deux mondes, M. OTTE (Ed.), Liège, Eraul: 579-598.

ÖZDOĞAN, M., 1985
"1983 Yılı Trakya ve Doğu Marmara Araştırmaları", Araştırma Sonuçları Toplantısı II (1984): 221-232.

ÖZDOĞAN, M., 1986
“1984 Yılı Trakya ve Doğu Marmara Araştırmaları”, Araştırma Sonuçları Toplantısı III (1985): 409-420.

ÖZDOĞAN, M., 1989
"1987 Edirne ve Balıkesir İlleri Yüzey Araştırması", Araştırma Sonuçları Toplantısı VI (1988): 571-590.

ÖZDOĞAN, M., 1996
"Tarihöncesi Dönemde Trakya. Araştırma Projesinin 16. Yılında Genel Bir Değerlendirme", Anadolu Araştırmaları XIV: 329-360.

ÖZDOĞAN, M., 2003
“Paleolitik Çağ, İstanbul ve Yarımburgaz Mağarası. 16 Yıl Sonra Yarımburgaz’ın Düşündürdükleri”, Archaeological Essays in Honour of Homo amatus: Güven Arsebük, M. ÖZBAŞARAN, O. TANINDI, A. BORATAV (Eds.), İstanbul, Ege Yayınları: 179-183.

MOURRE, V., 1994
Les industries en quartz au Paléolithique moyen. Approche technologique de séries du sud-ouest de la France, Paris, Université Paris X – Nanterre, Mémoire de Maîtrise.

RUNNELS, C., 2003
“The Lower Paleolithic of Greece and NW Turkey”, Archaeological Essays in Honour of Homo amatus: Güven Arsebük, M. ÖZBAŞARAN, O. TANINDI, A. BORATAV (Eds.), İstanbul, Ege Yayınları: 195-202.

RUNNELS, C., M. ÖZDOĞAN, 2001
"The Palaeolithic of the Bosphorus Region, NW Turkey", Journal of Field Archaeology 28/1-2: 69-92.

SANTEL, W., W. VON KOENIGSWALD, 1998
“Preliminary Report on the Middle Pleistocene Small Mamal Fauna from Yarımburgaz Cave in Turkish Thrace”, Eiszeitalter und Gegenwart 48: 162-169.

SCHICK, K. D., N. TOTH, 1994
Making Silent Stones Speak, New York, Simon and Schuster.

SLIMAK, L., 1998-1999
“La variabilité des débitages discoïdes au Paléolithique moyen : diversité des méthodes et unite d’un concept. L’exemple des gisements de la Baume Néron (Soyons, Ardeche) et du Champ Grand (Saint-Maurice-sur-Loire, Loire)”, Préhistoire Anthropologie Méditerranénnes 7-8: 75-88.

SLIMAK, L., 2003
"Les débitages Discoïdes mousteriens : évaluation d'un concept technologique", Discoïd Lithic Technology, Advences and Implications, M. PESERANI (Ed.), Oxford, BAR International Series: 33-65.

SLIMAK, L., B. DİNÇER, 2007
"Kaletepe Deresi 3, Orta Anadolu'nun İlk Paleolitik Çağ Tabakalanması", Türkiye Bilimler Akademisi Arkeoloji Dergisi (TÜBA-Ar) X: 33-47

SLIMAK, L., S. L. KUHN, N. BALKAN-ATLI, D. BINDER, M. GRENET, B. DİNÇER, 2007
"Kaletepe Deresi 3, de l'Acheulléen au Moustérien en Anatolie Centrale", Anatolia Antiqua XV: 257-273..

TAŞKIRAN, H., 1998
“The Distribution of Bifaces in Anatolia”, Préhistoire d’Anatolie, Genèse de deux mondes, M. OTTE (Ed.), Liège, Eraul: 569-577.

YALÇINKAYA, I., M. OTTE, H. TAŞKIRAN, B. KÖSEM, K. CEYLAN, 1997
“1985-1995 Karain Kazıları Işığında Anadolu Paleolitiğinin Önemi”, Kazı Sonuçları Toplantısı XVIII (1996): 1-9.

No comments: