10 October 2008

Bibliography for Asagi Pinar

This is the cited references in Asagi Pinar.


Özdoğan, M., 1998
"Tarihöncesi Dönemlerde Anadolu ile Balkanlar Arasındaki Kültür İlişkileri ve Trakya'da Yapılan Yeni Kazı Çalışmaları", Türkiye Bilimler Akademisi Arkeoloji Dergisi (TÜBA-AR) 1: 63-93.

Özdoğan, M., 1999
"Anadolu'dan Avrupa'ya Açılan Kapı Trakya", Arkeoloji ve Sanat 90: 2-28.

Özdoğan, M., H. Parzinger, N. Karul, 1999
"Kırklareli Höyüğü 1997 Yılı Kazısı", XX. Kazı Sonuçları Toplantısı c:I, T.C. Kültür Bakanlığı Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Ankara: 139-164.

No comments: